Packging Design

ELVIE – Organic Cosmetics

WEBUDDIE AGENCY Feild: Creative Agency Location: Ho Chi Minh City Time spent: October 2019 – November 2019 The Challenge Webuddie Agency là một thương hiệu được thành lập năm 2019 bởi những người trẻ đam mê sáng tạo. Webuddie hướng đến các dịch vụ  như xây dựng thương hiệu, chiến lược marketting và các ấn …

ELVIE – Organic Cosmetics Read More »

Scroll to Top