Logo Design

ELVIE – Organic Cosmetics

WEBUDDIE AGENCY Feild: Creative Agency Location: Ho Chi Minh City Time spent: October 2019 – November 2019 The Challenge Webuddie Agency là một thương hiệu được thành lập năm 2019 bởi những người trẻ đam mê sáng tạo. Webuddie hướng đến các dịch vụ  như xây dựng thương hiệu, chiến lược marketting và các ấn …

ELVIE – Organic Cosmetics Read More »

VIDIY Studio

VIDIY STUDIO Feild: Creative Agency Location: Ho Chi Minh City Time spent: May 2018 – June 2018 The Challenge VIDIY Studio là một thương hiệu được thành lập năm 2019 bởi những người trẻ đam mê sáng tạo. VIDIY Studio hướng đến các dịch vụ  như xây dựng thương hiệu, chiến lược marketting và các …

VIDIY Studio Read More »

BRAV Seafood

BRAV Feild: Seafood and more Location: Ho Chi Minh City Time spent: November 2019 – December 2019 The Challenge BRAV là một thương hiệu chuyên cung cấp thuỷ hải sản đông lạnh xuất nhập khẩu. Với tiêu chí là đem đến những sản phẩm thuỷ sản với chất lượng tốt nhưng giá thành lại vô …

BRAV Seafood Read More »

Scroll to Top