Logo Design

BRAV Seafood

BRAV Seafood + Feild: Seafood and more + Location: Ho Chi Minh City + Time spent: November 2019 – December 2019 Hạng Mục + Logo + Visual Identity + Stationery Seafood and More The Challenge BRAV là một thương hiệu chuyên cung cấp thuỷ hải sản đông lạnh xuất nhập khẩu. Với tiêu chí là …

BRAV Seafood Read More »

Scroll to Top