Key Visual

VIDIY Studio

VIDIY STUDIO Feild: Creative Agency Location: Ho Chi Minh City Time spent: May 2018 – June 2018 The Challenge VIDIY Studio là một thương hiệu được thành lập năm 2019 bởi những người trẻ đam mê sáng tạo. VIDIY Studio hướng đến các dịch vụ  như xây dựng thương hiệu, chiến lược marketting và các …

VIDIY Studio Read More »

Scroll to Top